Regulamin

REGULAMIN GORZOWSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI
NA JASNĄ GÓRĘ

1

Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To „rekolekcje w drodze”.

Centrum pielgrzymki jest:
– codzienna Msza
św.
– wsp
ólne modlitwy (Różaniec, Godzinki, Anioł Pański)
– sakrament pojednania
– konferencje

2

Pielgrzym musi przestrzegać:

– unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki

– zaleceń Księdza Przewodnika i służb porządkowych,

– niepalenia tytoniu i niepicia alkoholu, zakazu używania środków odurzających i psychotropowych
– nieu
żywania odbiorników radiowych i telewizyjnych,

obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

3

Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.

codziennie trasa wynosi 25-40 km

4

Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota.

Zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie” i „Siostro” bez względu na wiek i pozycję społeczną.

5

Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.

6

Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.

7

W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

8

W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być:

żaniec, identyfikator pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe, w tym kilka sztuk bandaży elastycznych i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.

9

Noclegi w salach i własnych namiotach.

Nie ma możliwości nocowania w prywatnych kwaterach. Noclegi odbywają się w miejscach wskazanych przez kwatermistrza lub własnych namiotach

W niektórych miejscowościach mogą wystąpić kłopoty z wystarczającą ilością wody do mycia.

Pielgrzym zobowiązany są pozostawić miejsce noclegu w stanie, w jakim je zastał tj. w porządku oraz bez pozostawienia śmieci po sobie.

10

Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.

11

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

Należy dostosować się do ciszy nocnej i uszanować spokój drugiej osoby.

12

Nie zabiera się na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu podręcznego lub bagażu głównego.

13

Ostrożnie należy posługiwać się ostrymi narzędziami (igły, nożyczki, noże).

14

Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.

Zwłaszcza tym, którzy karmią pielgrzymów w trakcie pielgrzymowania.

15

Znaczek pielgrzymkowy noszony winien być w widocznym miejscu.

Identyfikator trzeba okazać na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i służb porządkowych.

16

Na postojach będzie dostępna woda w butelkach.

17

Pielgrzym oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w pieszej pielgrzymce.

Pielgrzymi korzystają z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości).

18

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców wyrażonej na piśmie, zawierającej również zgodę na udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

19

Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.

20

Obowiązuje zakaz zaśmiecania szlaku pielgrzymkowego, w szczególności miejsc postoju.21

Organizator pielgrzymki zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w pielgrzymowaniu osób, które naruszyły Regulamin lub których stan zdrowia uniemożliwia kontynuowanie pielgrzymki.

22

Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą:

dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie – najlepiej o jeden numer większe, skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne), ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, chlebak na bagaż podręczny, kubek i sztućce, podstawowe lekarstwa (środki przeciwbólowe) i środki opatrunkowe (kilka sztuk bandaży elastycznych), spirytus salicylowy, witaminy, talk, zasypkę, wapno), śpiwór lub grupy koc, namiot.

23

Zakazane jest wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Księdza Przewodnika.

24

Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach (muzycznej, medycznej, porządkowej) proszone są o zgłoszenie akcesu do Księży Przewodników grup.

25

Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie lub zorganizowanym transportem przez poszczególne grupy.

26

Każdy, kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce, zgłasza swój udział u właściwego przewodnika grupy.

27

Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezjalny Inspektor Danych Osobowych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. kan. dr hab. Tadeusz Stanisławski z siedzibą przy Placu Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra, e-mail: diod@diecezjazg.pl.

2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny), służbom porządkowym i służbie medycznej

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO)

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać kontaktując się z w/w Diecezjalnym Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: diod@diecezjazg.pl